Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Παρακάτω δίδεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ένα πεδίο το οποίο επιλέχθηκε από το σχολείο μας για την συνέχιση του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης.

1. Παρακολουθήσατε επιμορφώσεις στην εκπαιδευτική σας καριέρα
1-3 4-7 περισσότερες

2. Η θεματολογία αφορούσε
στο γνωστικό αντικείμενο σε παιδαγωγικά θέματα στην ειδική αγωγή

3. Στο σχολείο που υπηρετείτε διοργανώθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια τα τελευταία 5 σχ.έτη;_______________

4. Πιστεύετε ότι τα σεμινάρια που παρακολουθήσατε σας βοήθησαν στην εκπαιδευτική σας πράξη; πολύ αρκετά λίγο καθόλου

5. Συμμετείχατε σε σεμινάρια σε άλλα σχολεία ή φορείς τα τελευταία 5 σχ. έτη;
Ναι όχι

6. Μπορείτε να προτείνετε θέματα που θα σας ενδιέφεραν για να επιμορφωθείτε.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Σε ποια θέματα σεμιναρίων νομίζετε ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από όλες τις ειδικότητες.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Σε ποια χρονική περίοδο νομίζετε ότι θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση

Στην αρχή της σχολ. χρονιάς

Στις διακοπές

Στο τέλος

Στα Σαββατοκύριακα

9. Θα επιλέγατε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ανάλογα με την διάρκειά του;
Ναι όχι

10. Συμμετείχε το προσωπικό του σχολείου σε ερευνητικά προγράμματα;
Ναι όχι

11. Από ποιόν θα προτιμούσατε να πραγματοποιούνται τα σεμινάρια επιμόρφωσης
1.Σχολικό σύμβουλο
2. Ειδικούς επιστήμονες
3.Μέλη του προσωπικού του σχολείου
4.Όλα τα παραπάνω

12. Πως θα προτιμούσατε να γίνονται οι επιμορφώσεις
1. Εξ αποστάσεως
2. Θεωρητικές εισηγήσεις
3. Βιωματικά εργαστήρια
4. Συνδυασμός των παραπάνω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου